17.02.08

Meslek eğitimi almaya değer

2001 yılında Frankfurt ve Offenbach şehirleriyle Main-Taunus çevresinde yapılan bir araştırmada 25 yaşın altında 3500 gencin işsiz oldugu tespit edildi. Uzmanların tahminlerine göre bu gençlerden yüzde altmış ila yetmişi göçmen cocuklarıydı.

M.A.R.E. insiyatifi çalışma grubundan Vicky Pompizzi,  Almanya’da yabancıların entegrasyonu konusunda maalesef başarılı olunamadığını, hatta bu durumun Almanya’da doğmuş büyümüş ikinci ve üçüncü kuşak göçmen çocukları için de geçerli olduğunu söylüyor. Göçmen ailelerden gelen gençlerin Almancada yetersiz, yaşıtları Almanlara göre okulda daha az başarılı olduklarını belirten Pompizzi, yine bu gençlerin meslek eğitimi için yer bulmakta da daha fazla güçlük çektiklerine işaret ediyor. Öte yandan gençlerin en çok Alman toplumu tarafından kabul görmemekten şikayetçi olduğuna dikkat çeken Pompizzi, bunun başarılı bir entegrasyonu engellediğini söylüyor. "Eğitim konusunda ailelerinden de yeterli desteği göremeyen gençler, toplumdan uzaklaşıyor ve yılgınlığa sürükleniyor” diye konuşan Pompizzi, gençleri gelecekleri konusunda kötümserliğe iten sebebler arasında onlara yeterli ve gerçekci alternatifler  sunulmamasının yattığını vurguluyor. CGIL-Bildungswerk’in başkanı Franko Marincola’ysa "Meslek eğitimi yapmaya değer” adlı proje göçmenlere yakın organizasyonlar tarafından göçmenleri de içine alarak gelişitirildiğini için, yabancılara büyük yarar sağlayacağı görüşünde. Çalışma grubunun göçmen ailelerden gelen uzmanlardan oluştuğunu belirten Marincola, bunun hedef kitleye ulaşmada önemli rol oynacağını belirterek,  “Hedef kitlenin kültürünü ve yaşam mentalitesini tanıyor, onlarla aynı dili konuşuyoruz” diyor.

Projemiz özellikle Ren-Main bölgesinde yabancı gençler arsında en yoğun grubu oluşturan Türk, Italyan ve Faslı gençlere yönelik. Bu gençler meslek eğitimi yapma konusunda adım atmakta en fazla zorlukla karşılaşan grup.

Projenin hedef kitleye tam olarak ulaşabilmesi için CGIL-Bildungswerk e.V. derneği de de göçmen ailelerden gelen uzman ve insiyatif sahibi kişilerden oluşan bir çalışma ağı kurdu. Bu kişiler okul aile derneklerinin toplantılarına katılarak kendi tecrübelerini aktarıyorlar ve böylece gençleri ve aileleri meslek eğitimi yapma konusunda motive etmeye çalışıyorlar. 

Ayrıca CGIL-Bildungswerk özellikle yabancı ailelerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki okullarla da bağlantıya geçiyor. Okul yönetimi ve ögretmenlerle yapılan işbirliği sayesinde öğrenciler meslek eğitimi alanında bilgilendirilerek, motive ediliyor.

Su ana kadar yürütülen çalışmalar meyvelerini almaya başladı bile. Işletmelere düzenlenen gezilerden, öğrencilerin yeteneklerini ölçen farklı dillerde hazırlanmış testlere kadar bir çok faaliyet hedef kitleden yoğun ilgi gördü ve görmekte.

Buna paralel olarak aileler için hem Almanca hem de anadilde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bölge çalışma daireleri, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve zanaatkarlar odaları, sendika ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bu toplantılarda, ailelere Almanya’daki okul ve eğitim sistemi hakkında bilgi veriliyor. Öte yandan Frankfurt ve Offenbach civarındaki devlet daireleri ve göçmenlerle çalışan kuruluş çalışanları da projeye dahil edilerek, yabancı gençlerle danışmanlar arasında daha iyi bir iletişim hedefleniyor.  

Böylece kültür farklılığı nedeniyle oluşabilecek yanlış anlaşmaların da önüne geçilmeye çalışılıyor.

Proje hem göçmenleri hem iş piyasasını ve kurumlarını bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Böylece somut koşullardan yola çıkarak göçmen gençlere daha gerçekci alternatifler sunuluyor ve daha kolay meslek eğitim yeri bulmaları sağlanıyor.

“Meslek eğitimi almaya değer” projesi yalnızca göçmen gençler açısından değil aynı zamanda bölge ekonomisini  canlandırma açısından da çok önemli. Esnaf ve zanaatkar odalarıyla sanayiden gelen yoğun destek, bunun bir göstergesi. Göçmen gençler hem Almanca hem de anadillerini konuşabildikleri ve her iki kültürü iyi tanıdıkları için, onların eğitimi uluslararası piyasada çalışan Alman işletmeleri için daha da büyük bir önem arz ediyor. Küreselleşmenin arttığı günümüzde uluslararası rekabette taze kana ihtiyaç duyan Alman işletmeleri, bu gençleri meslek eğitimlerinden sonra uygun alanlara yerleştirmeyi planlıyorlar. Bu nedenle de projemize gösterdikleri ilgi büyük. "Meslek eğitimi yapmaya değer“ adlı projenin yöneticilerinden Elisabetta Fortunato iki dilli ve kültürlü olan göçmen gençlerin işte bu işletmeler için bulunmaz nimet olduklarını söylüyor.