"Göçmen gençleri meslek eğitimi almaya özendirme"

Bu proje Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalisma Insiyatifi M.A.R.E.'nin gelistirdigi bir projedir ve Avrupa Birligi'nin Equal programi tarafindan desteklenmektedir  

2001 yılında yapılan araştırmalara göre Frankfurt am Main, Main-Taunus Bölgesi ve Offenbach şehri ve çevresinde 25 yaşın altında 3500 genç işsizmiş. Bu gençlerin % 40’ının Alman vatandaşı olmadığı belirtilirken, yabancı kökenli olanların sayısınınsa % 60-70 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bunu değiştirmek için Das CGIL-BILDUNGSWERK e.V. derneği „Göçmen gençleri meslek eğitimi almaya özendirme“ adı altinda bir proje başlattı. Proje göçmen gençler arasındaki işsizliğin nedenlerini araştırarak, onlara has yöntemler  geliştirip yabancı gençlerin dikkatini meslek eğitimi konusuna çekmeyi amaçlıyor. Hedef kitleyse Frankfurt am Main, Main-Taunus Bölgesi ve Offenbach şehri ve çevresinde yaşayan ve meslek eğitimi konusunda en fazla güçlük çeken İtalyan, Türk ve Faslı gençler.

Konuyu ayrıntılarıyla gözler önüne seren „Ren/ Main Bölgesindeki Göçmenlerin Durumu“adlı rapora ilişkin daha geniş bilgi için tıklayınız...

 

„Göçmen gençleri meslek eğitimi almaya özendirme“ projesi

Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalışma İnsiyatifi M.A.R.E.’nin geliştirdiği yedi projeden sadece biri.

 

Amaç

Projenin amacı göçmen gençleri meslek eğitimi almaya özendirmek, onları bu konuda motive etmektir.

Bu amaçla meslek eğitimi alanında çalışan bir çok kişi ve kuruluşu, okul ve devlet dairesini bir araya getirerek, projemize kazandırdık. Bu kurum ve kuruluşlar ileride de birlikte çalışarak, görüş alışverişinde bulunabilecekler, karşılıklı dayanışma içine girebilecekler.

Öte yandan multiplıkatör dediğimiz, gençlere örnek olabilecek kişiler de proje kapsamında gençler ve aileleriyle biraraya gelerek kendilerinin nasıl başarılı olduklarını anlatıyor ve gençleri meslek eğitimi konunda cesaretlendiriyorlar.

Proje yalnızca göçmen gençler için değil bölge ekonomisini canlandırma açısından da çok önemli. Sanayi ve Ticaret Odalarıyla Esnaf ve Zanaatkar odalarından  gelen yoğun destek bunun bir göstergesi olsa gerek. Özellikle küreselleşmenin arttığı günümüzde uluslararası rekabette taze kana ihtiyaç duyan Alman işletmeleri göçmen gençlerin çok dilli ve çok kültürlü olmalarından yararlanmak istiyorlar.

Projenin amacı ve çalışma biçimi:

Projemiz için farklı ulus ve kültürlerden gelen uzmanlardan oluşan geniş bir çalışma ağı kurduk. Bunun dışında bölgedeki göçmen çocukların sayıca yoğun oldukları okullar, devlet daireleri, meslek odaları, resmi kurumlar, sendikalar ve benzeri kuruluşlarla da ortak çalışarak, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Okullar, Devlet daireleri, Odalar, Resmi kurumlar, Sendikalar

Multiplikatörler

Yabancı gençleri meslek eğitimi almaya özendirmek için kendileri de yabancı kökenli olan başarılı kişiler okullara giderek ailelere  ve gençlere kendi tecrübelerini aktarıyor ve başarıya ulaşmanın yollarını gösteriyorlar.

Okullar

Bölgedeki göçmen çocukların sayıca yoğun oldukları okullarda okul idaresi ve öğretmenlerin de katıldığı bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılar hem anadilde hem de Almanca olarak yapılıyor.

Devlet Daireleri

Devlet daireleri ve bu kurumlarda çalışanlanlarla, gençlere yönelik hizmet veren kuruluşlar göçmen gençlerin meslek eğitimi yapmalarını özendirmek  konusunda duyarlı hale getiriliyorlar. Böylece bu kurumlar da gerektiginde yabancı gençlere yardım edebilecek ya da onları gerekli başka adreslere gönderebilecek.

 

 

Resmi Kurumlar, Odalar, Sendıkalar

Resmi dairelerle, ticaret ve sayi odaları, esnaf ve zanaatkarlar odalarıyla ortak çalışarak görüş alışverişinde bulunuyoruz.

 

Basın ve Halkla İlişkiler

Bir proje ancak hedef kitlesine ulaşırsa başarılı olabilir. Biz de bundan yola cıkarak geniş bir tanıtım çalışması yürütüyor, bölgemizdeki yabancı gazetecileri de projemize kazandırarak Alman medyası dışında İtalyan, Türk ve Fas medyasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Öte yandan bu ülkelerin Almanya’daki konsolos ve temsilciliklerinin de desteğiyle farklı dillerde broşürler çıkartıyor, video ve kısa reklam filmleri hazırlıyoruz Bunlar dışında okullar ve gençlere yönelik kuruluşlarda afişleme çalışmaları yaparak „meslek eğitimi almaya değer“ sloganını yaygınlaştırmaya uğraşıyoruz.

Çalışmalarımız bununla da kalmıyor! Kimi uluslararası futbol karşılaşmalarında futbolcular „meslek eğitimi insanı sağlıklı kılar“ yazılı tişörtler giyerek konunun hassasiyetine bir kez daha dikkat çektiler ve bu yönde çalışmalarımız ileride de sürecek.

 

Projemiz için farklı ulus ve kültürlerden gelen uzmanlardan oluşan geniş bir çalışma ağı kurduk ve onların kendi kültürlerine ilişkin derin bilgilerinden de sıkça yararlanıyoruz. Bu sayede derneğimiz Das CGIL-Bildungswerk e.V. göçmen gençlerin meslek eğitimiyle igili bütün gereksinimlerini karşılayabilecek geniş bir donanıma kavuşuyor.

 

M.A.R.E. Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalışma İnsiyatifi

 

„Göçmen gençleri meslek eğitimi almaya özendirme“ projesi

Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalışma İnsiyatifi M.A.R.E.’nin geliştirdiği yedi projeden sadece biri ve Avrupa Birliği Equal Programı tarafından da desteklenmekte.

„Göçmen gençleri meslek eğitimi almaya özendirme“ projesinin amacı iyi bir danışmanlık hizmeti vererek göçmen gençlerin meslek eğitimine katılımını arttırmak ve iş bulmada onlara yardımcı olmaktır. Buna ulşmak için de mecvut bütün kaynaklardan mümkün olduğunca çok yararlanmaya çalışıyoruz.  

Projenin ortaya çıkışına gelince: M.A.R.E. insiyatifi çalışmalarına 2002 yılı ocak ayında başladı. Öncelikle projenin gelişiminde rol oynayacak kişi ve kurumlar koordine edilip tasarılar hazırlandı. 2002 yılı mayıs ayında projenin ikinci, yani uygulama aşamasına geçildi. Proje 2005 yılı haziran ayında sona erecek ve edinilen tecrübeler ışığında Ren-Main bölgesine has ve göçmen gençlerin meslek eğitimini destekleyen taslaklar oluşturulacak. Proje bittikten sonra, projede yer alan kişi ve kurumlar bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak ve edinilen bilgiler ışığında kılavuz bir kitapçık hazırlanacak. 

>> Ekibimiz